Игри

Информация за страница Мала Фуча

       Село Мала Фуча е неизменно свързано с едно друго село, намиращо се буквално до него – Голема Фуча. И двете населени места са разположени в западната част на страната, близо до миньорския град Бобовдол. Коньовската планина играе ролята на котловината, която огражда селата и по-точно – нейният най-известен връх Колош. За двете села съществуват много интересни легенди и предания по отношение на това как възникват. Разбира се, по-вероятно е това да са просто украсени митове, които не отговарят на действителността, но така или иначе са се запазили като част от традициите на местния фолклор. Една от историите е свързана например с жена, останала вдовица и живееща заедно с трите си деца на територията на село Бабино. Най-големите нейни синове били известни като Фучите и майка им, когато дошло времето, им намерила подходящи жени и ги изпратила да живеят на ергеците. Преди това им дала като зестра по двадесет овце.

        Големият син заживява на връх Колош, докато малкият избира за местоживеене подножието на балкана, точно до реката. Така именно малкият син станал първоосновател на село Мала Фуча, както то е известно към днешна дата. Но това е само една от общо няколкото легенди, които се разпространяват през годините. Друга гласи, че името на селото има пряка и непосредствена връзка с една турска дума, която буквално на български се превежда като бъчва. Ако направим географска справка за местоположението на селото и за начина му на разположение, то в действителност можем да открием съпоставки и приливи с бурета и бъчви. На първо място, то от трите страни е заобиколено от баири, което дава прилики или с бъчва, или с яма, в която преди да е разкопана, е било заровено голямо буре. Ето как от тази гледна точка името на селото изглежда доста по-достоверно в сравнение с приказката за майката и нейните деца. Но местните жители не се ограничават само с тези истории и понякога сами придават украска на историите, като например тази за първия заселник в населеното място, за когото се счита, че има македонски корени и е син на някой от разбитите и посечени войводи в борбата с турците.

       Всъщност въстание в Кюстендилска област от такъв характер в действителност има през 1869-та година, само няколко години преди заветното за страната ни Априлско въстание. Но тук е мястото да спрем вниманието си и на последната легенда във връзка с името на село Мала Фуча. Някога от друго едно съседно село – Злокучене, избягват двама братя. Това става по време на турското робство, като и за двамата се предполага, че бягството им е свързано заради проблеми със закона и следователно с османската власт. Докато единият от тях отива на връх Колош и създава Голема Фуча, то другият респективно се счита като основател на днешното село. Няма как всички тези истории с привкус на легенди и фолкрол да се изследват и докажат категорично, но и не бива да се отхвърлят, най-малкото защото придават облик на националната ни история и поддрържат живо националното съзнание на хората.